کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه روند تغییرات دما درخراسان جنوبی کاهشی است و در روز شنبه آتی با کاهش محسوس همراه خواهد بود.

فاطمه زارعی افزود: اوایل هفته آینده با کاهش محسوس دمای هوا در برخی مناطق از جمله سربیشه خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته دمای مرکز استان بین ۳۱ و ۹ درجه سانتیگراد در نوسان بود گفت: سربیشه با دمای چهار و طبس با ۳۸ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: براساس الگوی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناختی در ۲۴ ساعت آینده شاهد افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان خواهیم بود و در مرز شرقی سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور