#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نشست هم اندیشی پیرامون تدوین سند جامع توسعه رسانه های خراسان جنوبی سه شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان رسانه های استان برگزار شد.

 طالبی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند و مسیول تدوین سند توسعه رسانه ای در ابتدای جلسه اشاره ای به نتایج حدود ۴۰۰ پرسش نامه توزیع شده در میان مردم استان و بررسی نظرات و ذایقه رسانه ای آن ها اشاره کرد و گفت: مبنای نشست امروز دریافت راهکارهای نمایندگان حاضر در جلسه برای حل مشکلات مالی رسانه ها است.
وی در ادامه آماری درخصوص فراوانی میزان استفاده از رسانه ها در استان و میزان محبوبیت و اعتماد مردم به رسانه ها ارایه داد.
پس از این سخنان، نمایندگان حاضر در جلسه به ارایه نظرات خود در این خصوص پرداختند و نهایتا مواردی از جمله امنیت شغلی، آموزش سواد رسانه ای به مدیران و اصحاب رسانه، اعطای حمایت های مالی در قالب رپرتاژ، اشتراک و یارانه، افزودن واحد درسی سواد رسانه ای به مقطع دوره اول دبیرستان، تعریف مواردی در خصوص افزایش جذابیت برای فروش رسانه ها، حمایت از نیروها، حمایت مالیاتی، تخصصی بودن رسانه ها، اصلاح قوانین، حمایت از کارفرمایان رسانه ای و تعیین تمهیداتی در خصوص ضمانت اجرایی سند، مطرح شد.