آقای نخعی گفت: در خراسان جنوبی با همکاری خوب بین نمایندگان استان امیدواریم در سایه  این تعامل ها شاهد تحول و پیشرفت استان باشیم.

همکار نمایندگان برای حل مشکلاتنماینده مردم شهرستان های  نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم با دو الویت اقتصاد و فرهنگی شروع به کار کرد گفت: در شرایط اقتصادیژه ای که مردم با آن روبرو هستند، مسئله و چالش های اقتصادی مردم جزو الویت های مجلس بوده است.
آقای نخعی با بیان اینکه در مجلس یازدهم در کنار اصلاح ساختاری قانون،سعی شده است مسئله قانون محوری برای اداره امور در کشور جای طرح محوری و لایحه محوری را بگیرد، گفت: آسیب شناسی قانون گذاری در دوره های قبلی مجلس، بهبود فضای کسب و کار و پیگیری اجرای شفافیت در ارکان مختلف نظام از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم تاکنون بوده است.

وی با اشاره به نقش مجلس در پیگیری مطالبات مردم گفت: پیگیری مطالبات ملی تعارضی با تحقق مطالبات استانی و منطقه ای ندارد.
نخعی افزود: در خراسان جنوبی با همکاری خوب بین نمایندگان استان امیدواریم در سایه  این تعامل ها شاهد تحول و پیشرفت استان باشیم.