#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸از امشب همه شهرهای نارنجی فارغ از میزان جمعیتشان، شامل محدودیت تردد ۲۱ تا ۴ صبح می شوند.

🔹به دلیل نگرانی ها از دورهمی شب یلدا، در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه هم از ساعت ۶ بعدازظهر فعالیت همه اصناف محدود می شود