معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: سال ۱۴۰۳ باید همه اماکن مربوط به پزشکان مناسب سازی شوند.

 علیرضا عباس زاده  در ستاد مناسب سازی استان تاکید کرد: با پزشکانی که اقدام به مناسب سازی نکنند بر اساس قانون حمایت از معلولان باید برخورد شود و بعد از چند بار تذکر باید اقدام به پلمب مطب آنها شود تا از این طریق به شکایت مردم در خصوص عدم مناسب سازی مطب پزشکان رسیدگی شود.

به گفته وی همه داروخانه‌ها باید اقدام به مناسب سازی کنند تا از این طریق به تکریم ارباب رجوع عمل شود.

عباس زاده تاکید کرد: همه اماکن مربوط به پزشکان در سال ۱۴۰۳ باید مناسب سازی شوند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ابزار قانونی در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: با تشکیل کمیته‌ای شامل سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و دبیرخانه این ستاد پی گیری های لازم در این زمینه انجام شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور