نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور

🔹استاندار خراسان جنوبی بر همراهی مدیران در تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان تأکید کرد.
؛دکتر قناعت با تأکید بر این مطلب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، خاطرنشان کرد: بر اساس تکالیف ارائه شده به دستگاه های متولی، باید در طول برنامه ششم توسعه، سالانه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۵ هزار روستا تدوین شود.
🔹وی با اشاره به این که سهم خراسان جنوبی از این تعداد، در طول برنامه ششم توسعه، ۵۸۰ روستا می باشد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه بیش از این رقم و به تعداد ۸۰۵ روستا در دستور کار قرار گرفته است.
🔹به گفته وی؛ انتظار این است که مدیران دستگاه های اجرایی با برگزاری جلسات تخصصی و فنی و ارائه مباحث کارشناسی، کمک کنند تا اطلاعات لازم در اختیار دانشگاه بیرجند به عنوان مجری این طرح های مطالعاتی قرار گیرد.
🔹استاندار با اشاره به اولویت های پژوهشی تعیین شده در کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری استان، متذکر شد: در تعیین اولویت های پژوهشی و انجام طرح های پژوهش محور، از موازی کاری پرهیز شود.
🔹قناعت به ۱۲ اولویت پژوهشی تعیین شده توسط کارگروه مربوطه اشاره کرد و ادامه داد: بنا به مصوبه این جلسه، این اختیار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده می شود که طی تعامل و همفکری با دستگاه ها، در۳-۴ مورد از این طرح ها، تغییراتی اعمال نماید.
🔹وی تأکید کرد: این تغییرات باید در راستای مصالح استان و بهره برداری از ظرفیت ها باشد.
🔹استاندار به دستور کار ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی محیط‌ های اسکان و بافت های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها نیز اشاره و بر همراهی دستگاه ها در این زمینه تأکید کرد.
🔹قناعت افزود: به جهت اهمیت موضوع، انتظار این است که دستگاه ها اعتبارات بند “د” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را تا پایان اسفندماه امسال نهایی کنند.
🔹وی متذکر شد”: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل امور مالیاتی و سازمان امور اقتصادی و دارایی، گزارش سه ماهه فعالیت ها در این زمینه را ارائه نمایند.
🔹شایان ذکر است؛ پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان با چهار دستور کار بررسی و تصویب اولویت های پژوهشی استان مصوبه کارگروه آموزش، پژوهش فن آوری و نوآوری، بررسی آخرین وضعیت مفاد بند “ز” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اقدام جهت بند” د ” تبصره ۱۱ قانون سال ۱۴۰۱ کل کشور، طرح و بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و ارائه گزارش مطالعات اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان برگزار شد.