استاندار خراسان جنوبی:
✅ همراهی مثال زدنی مردم استان با اقدامات انسان دوستانه
🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: همراهی مردم استان با اقدامات انسان دوستانه مثال زدنی است.
معتمدیان با بیان این مطلب در دیدار رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: تجربه های همراهی و مشارکت مردم در زمان بروز حوادثی همچون سیل، زلزله و حتی کرونا ثابت کرده، خراسان جنوبی همواره در ردیف استان های پیشرو در کارهای خیر بوده است.
🔹وی ادامه داد: علیرغم اینکه سطح درآمدی مردم این استان بسیار پایین است اما سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه فراوانی داریم که با کمک های مردمی مدیریت می شود.
🔹به گفته وی؛ سهم مشارکت مردم در رفع نیاز برخی مؤسسات خیریه استان بسیار قابل توجه است.
🔹استاندار در بخش دیگری از سخنانش به آموزش پذیری مردم خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: ارائه بسته های آموزشی تبلیغی غنی و مناسب می تواند در هدایت افکار عمومی به موضوع پیوند اعضا مؤثر باشد.
🔹معتمدیان با تأکید بر اجرای موفق چندین طرح پایلوت در استان که به جهت همکاری و همراهی مردم، موفق بوده، گفت:
مطمئناً اگر سطح آموخته های مردم از اهمیت پیوند اعضا و نقش آن در نجات جان بیماران افزایش یابد، از این طرح نیز استقبال خواهند کرد.
🔹وی از ظرفیت شورای اطلاع رسانی و تبلیغات استانداری گفت و تصریح نمود:طرح این موضوع در شورای اطلاع رسانی استان و قرار گرفتن آن در دستور کار حوزه های فرهنگی عضو شورا می تواند در فرهنگ سازی مؤثر باشد.
🔹استاندار در پایان برای همراهی با انجمن اهدای عضو ایرانیان در فراهم سازی زیرساخت ها به منظور فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی در این راستا قول مساعد داد.

🔹شایان ذکر است : در این جلسه که با حضور شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، نجفی زاده مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، دهقانی رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، قبادی معاون انجمن اهدای عضو ایرانیان، رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد، به رتبه ۳۸ خراسان جنوبی در اهدای عضو اشاره گشت و این که طی یک سال گذشته با وجود این که ۳۰ نفر از بیماران نیازمند عضو استان به علت وخامت احوال درگذشته اند، ۷۰ عضو سالم همراه بیماران مغزی به خاک سپرده شده است.