برگزاری نشست صمیمی نمایندگان دوره های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی با استاندار خراسان جنوبی
🔹نمایندگان دوره دهم و منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با استاندار خراسان جنوبی دیداری صمیمی داشتند.
این نشست با هدف تبادل نظر بین نمایندگان و استاندار برگزار شد.
نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، همراهی و همدلی و همگرایی را از جمله بزرگترین ویژگی های نمایندگان به ویژه در دوره ۱۸ ماهه حضور معتمدیان در استان عنوان کردند.
🔹نمایندگان با اشاره به این که خوشبختانه فاصله ای بین نمایندگان و مدیران ارشد استان وجود ندارد، خاطرنشان کردند؛ در شرایط اقتصادی کشور اقدامات چشمگیری در استان صورت گرفته که قابل تحسین است.
🔹تقدیر از برگزاری انتخابات سالم و تشکر از اقدامات توسعه ای صورت گرفته از سوی استاندار در استان و همچنین تشریح اقدامات انجام شده در دوره حضور نماینده های استان در مجلس دهم از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
🔹نمایندگان استان خواستار پیگیری اقدامات با نگاه همگرایی و انسجام تا حصول نتیجه شدند.
🔹استاندار خراسان جنوبی نیز در این دیدار بر همدلی و همگرایی نمایندگان تأکید کرد و گفت: استفاده از تجربیات و ظرفیت نمایندگان سابق می تواند در رفع مشکلات استان مؤثر باشد.
🔹معتمدیان همدلی و همزبانی مدیران دستگاه های اجرایی و نماینده ها را شرط لازم برای پیشرفت و توسعه استان عنوان کرد