🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: همدلی و همراهی شوراها در کنار اختلاف نظرها، موجب امیدواری مردم و رفع مشکلات آن ها می شود.
سید محمدرضا طالبی  در مراسم روز شوراها در شهرستان خوسف با بیان اینکه موضوع مشورت و شورا از جایگاه بسیار ارزنده ای در اسلام برخوردار است، خاطرنشان کرد: از آیات و روایات، قانون اساسی و فرمان امام راحل و نقشی که شوراها به خوبی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر و استان ایفا می کنند، می توان به جایگاه این نهاد پی برد.
معاون استاندار با بیان اینکه در قرآن سوره ای تحت عنوان «شوری» داریم، افزود: در آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت و شورا را همزمان در کنار دعوت بندگان به اسلام داریم و در ادامه آیه، مشورت و شورا در کنار اقامه نماز و انفاق آمده است.
🔹طالبی با ذکر این نکته که قانون اساسی ما برگرفته از آیات و روایات و شرع مقدس است، متذکر شد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد که شوراها به منظور پیشبرد امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روستا، بخش، شهر و استان شکل بگیرد تا مددکار مردم در پیگیری مشکلات باشند.
🔹به گفته وی؛ فرمان حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۵۸ را هم مبنی بر همین اصل تشکیل شورا ها داریم که تأکیدی بر این امر مهم است.
🔹معاون استاندار تأکید کرد: مقام معظم رهبری در راستای زنجیره دولت سازی، از شوراها نام می برند و شورا ها را مکملی برای ساختن دولت اسلامی برای رفع مشکلات مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان معرفی می کنند.
🔹طالبی با بیان اینکه ما انتخابات های زیادی از جمله ریاست جمهوری، خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورا های شهر و روستا را داریم، افزود: بر خلاف تبلیغات مسموم دشمن که می خواهند نظام ما را در دنیا استبدادی قلمداد کنند، ما به طور میانگین هر سال یک انتخابات مهم داریم که نشان از مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
🔹معاون استاندار به روحیه جهادی مسئولان در پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم باشند و محور عمل ما هم قانون باشد.
🔹طالبی با بیان اینکه برخی قانون شکنان قانون را زیر پا می گذارند، افزود: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود نه اینکه آن را زیر پا بگذاریم، بارها بر این موضوع در شورای اداری تأکید شده لذا مسئولان باید به آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.
🔹وی بر همراهی اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: شوراها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند که موجب امیدواری مردم شود، باید همدل و همراه باشند، اختلاف نظرها طبیعی است اما نباید به بطن جامعه کشیده شود.
🔹معاون استاندار با بیان اینکه مسائل سیاسی و جناحی و یا حزبی نباید در امورات کاری شوراها و رفع مشکلات مردم تأثیر بگذارد، افزود: اعتبارات دولتی شوراها بسیار محدود است اما تهیه درآمد از هر طریقی درست نیست.
🔹وی گریزی به انتخابات پیش رو در خراسان جنوبی انداخت و گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس، اعضا به خوبی عمل کردند و ما تخلف خاصی را مشاهده نکردیم، در مرحله دوم هم همین انتظار است.
🔹معاون استاندار به چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات اشاره کرد و گفت: اظهار نظر بر له یا علیه هر کاندیدایی درست نیست و طبق ماده قانونی انتخابات، شوراهای اسلامی هم همانند سایر مسئولان نباید از کاندیدی طرفداری و یا دست به تخریب کاندیدی بزنند.
🔹طالبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته، گفت: اقدامات بزرگی در منطقه، استان و کشور انجام شده و وظیفه ما بررسی و حل مشکلات مردم است، در حوزه تصمیم گیری اجرایی در استان (در مقام استاندار) همیشه بر توزیع عدالت و نظارت بر آن تأکید شده است.
🔹وی با بیان اینکه توجه خوبی هم به شهرستان خوسف شده اما در جایی که نارسایی و کمبودها بیشتر است باید بیشتر توجه کرد، گفت: با اولویت بندی مسائل، باید مشکلات را رفع کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور