#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، از برگزاری همایش بزرگ جهادی  کشور۱۳ شهریور ماه در خراسان جنوبی شهرستان فردوس خبر داد.

وی افزود: ۱۳ شهریور سال ۴۷ زلزله بزرگی در فردوس به وقوع پیوست که حدود پنج هزار نفر از مردم این منطقه جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی بیان کرد: مقام معظم رهبری در آن سال به فردوس آمده و حدود ۱۲ اتوبوس از مردم، خیرین و جهادگر را گرد هم آورده و با خود به فردوس بردند و حدود دو ماه در این منطقه بودند.

زهرایی عنوان کرد: اولین گروه جهادی خدمت رسان برای مردم را مقام معظم رهبری در سال ۴۷ داشتند لذا ما میخواهیم به این مناسبت ۱۳ شهریور در فردوس یک مراسم نمادین برگزار و چند کار انجام دهیم.

وی اظهار کرد: در این مراسم قرار است ۵۰۰ نخبه جهادی اندیشه ورز را در این مراسم دعوت کنیم، مسئولین جهادی از دیگر دعوت شده ها به این مراسم هستند همچنین کتاب خاطرات مقام معظم رهبری برای زلزله سال ۴۷ فردوس رونمایی خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: شعار ۱۳ شهریور با این عنوان است ” مبدا حرکت های جهادی به دست شخص حضرت آقا در سال ۴۷ و زلزله فردوس رقم خورد و ما اگر قرار است پدر جهادی و عمل جهادی پیدا کنیم شخص مقام معظم رهبری است و ما و جهادگران نیز سرباز حضرت آقا هستیم”.

زهرایی با بیان اینکه ما پدر جهادی دیگری نداریم، گفت: مبدا حرکت با عمل و عمل با اندیشه در رفتار مقام معظم رهبری نمود دارد.

وی از حضور بیش از ۵۰ گروه جهادی پزشکی و کشاورزی در این روز در خراسان جنوبی خبر داد و افرود: باید گفتمان جهادی را گسترش و اطلاع رسانی کرد.