#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

■ کل آزمایشات انجام شده تا امروز ۳۰۶۴۰ مورد می باشد
● کل منفی: ۱۷۳۷۸
● کل مثبت: ۱۳۲۶۲

🔺طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۱۵۱ مورد آزمایش جدید انجام شده است که از این تعداد ۷۴ مورد مــثبت بوده اســت (۴۹%)
▫️بستری۹
▫️سرپایی۶۵

🔷 مــوارد مثبت جدید به تفکیک شـهرستان شامل:
-بیرجند ۲۲
-فردوس ۶
-قاین ۱۵
-طبس۵
-نهبندان۸
-درمیان ۶
-سربیشه ۲
-سرایان ۱۰
-بشرویه ۰
-زیرکوه ۰
-خوسف ۰

🔶وضعیت فعلی بیماران:
🔹بستری تنفسی: ۲۵۲
🔹 بستری مثبت: ۱۴۷
🔹 مثبت‌آی‌سی‌یو: ۴۱
🔹 مثبت بدحال: ۱۴
🔹مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۲۴۷۶

🔵کل موارد فوت اسـتان تا امــروز تعداد ۶۳۹ نفر می باشد.

🔲تعداد موارد جدید فوتی طی ۲۴ساعت گذشته، مـتاسفانه ۷نفر می باشـــد.