🔸مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی به فرمانداران شهرستان‌های طبس، فردوس، بشرویه، بیرجند، زیرکوه ، قاین و سرایان برای مدیریت حوادث احتمالی ناشی از وقوع طوفان گردو خاک هشدار داد.