🔸مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی برای وقوع یخبندان شبانه در استان هشدار داد.
🔸طبق پیش بینی هواشناسی پس از بارندگی‌های رگباری ۴۸ ساعت گذشته از شب گذشته ۵ درجه کاهش دما نسبت شب قبل داشتیم که این کاهش دما امشب نیز وجود دارد و یخبندان شبانه به شدت محتمل است
@yjc_skh