🔻بر اساس اطلاعیه ی شرکت توزیع برق استان، با توجه به برودت هوا و برای جلوگیری از قطع گاز مشترکین خانگی، گاز مصرفی نیروگاههای برق محدود و تولید برق کاهش می یابد که به دنبال آن خاموشی هایی اعمال خواهد شد.

🔻بر اساس این اطلاعیه، شرکت توزیع برق استان از مردم تقاضا دارد برای تداوم تأمین برق و استفاده سایر مشترکین از این نعمت، ضمن صرفه جویی در مصرف، تمهیدات لازم در صورت قطع برق، برای تاسیسات خود از قبیل مرغداری ها، گلخانه ها، واحدهای صنعتی و سایر مشترکین پیش بینی کنند.

🔻همچنین بر اساس جدول زمان بندی شده برای اعمال خاموشی ها، مشترکین مناطق خیابان ظفر، معصومیه پایین، روستای حاجی آباد و مشترکین مسیر جاده بیرجند – زاهدان (تا قبل از مود) از ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد سه شنبه ۱۶ دی، با قطع برق مواجه خواهند شد.