هشدار شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تاسیسات آب