مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: سه ماه نخست امسال در مجموع سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز هزار و ۴۹۴ فقره پرونده به شعب تعزیراتی استان وارد و هزار و ۴۵۹ فقره پرونده رسیدگی شده است.

علی محدثی نژاد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه (اول تا هفتم تیر) افزود: در این مدت متخلفان به پرداخت هزار و ۳۵۰ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند که ۷۲۵ میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال در حق دولت وصول شده است.

وی گفت: همچنین تعداد پرونده‌های وارده نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد و مختومه ۶ درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: سه ماه نخست سال جاری در بخش کالا و خدمات ۳۸۰ فقره پرونده وارد و ۳۶۱ فقره مختومه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل مجموع پرونده‌ها ۳۷ درصد، پرونده‌های وارده ۲۱ درصد و مختومه ۲۴ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: مجموع محکومیت متهمان این بخش ۱۸۱ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال بود که متخلفان به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

محدثی نژاد افزود: در بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی ۶۷ فقره پرونده وارد و ۶۳ پرونده مختومه شد که ارزش این پرونده‌ها ۲ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال بود و متخلفان به پرداخت یک میلیارد و ۲۴ میلیون ریال محکوم شدند.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش قاچاق کالا و ارز هزار و ۴۷ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد و در این مدت هزار و ۳۵ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: مجموع پرونده‌های بخش قاچاق کالا و ارز استان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشت همچنین تعداد پرونده‌های وارده چهار درصد و مختومه سه درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

وی ادامه داد: ارزش پرونده‌های بخش قاچاق کالا و ارز هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال است که متخلفان به پرداخت ۷۰۰ میلیون و ۶۸۹ میلیون ریال در حق دولت محکوم شدند.

محدثی نژاد گفت: بیشترین فراوانی پرونده‌های تخلفاتی در بخش کالا و ارز به ترتیب مربوط به درج نشدن قیمت، گران فروشی و کم فروشی و در بخش کالا و خدمات نیز مربوط به قاچاق سوخت بوده است.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی که تکرار تخلف داشته باشند، پلمب می‌شوند افزود: پارسال هشت واحد صنفی پلمب و ۶۶ مورد نصب پارچه و امسال تاکنون پنج وارد پلمب شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: دستگاه قضا به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی نقش بسزایی در حفظ نظم و امنیت جامعه، پاسداری از ارزش‌های اجتماعی، کرامت انسانی، حقوق آحاد مردم و مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: رسالت اصلی تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان است لذا با جدیت و قاطعیت با متخلفان برخورد و پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

محدثی نژاد گفت: سال گذشته در مجموع سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز ۱۲ هزار و ۵۷ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات استان و ۱۲ هزار و ۱۵ فقره مختومه شد.

وی ادامه داد: در این مدت مجموع جزای نقدی وصولی از محکومان این پرونده‌ها بیش از پنج هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: تعداد پرونده‌های وارده در زمینه کالا و خدمات ۲ هزار و ۲۴۶، قاچاق کالا و ارز ۹ هزار و ۳۹۱، بخش بهداشت، دارو و درمان ۴۲۰ مورد و مختومه بخش کالا و خدمات ۲ هزار و ۲۳۹، قاچاق کالا و ارز ۹ هزار و ۳۵۷ و بخش بهداشت ۴۱۹ فقره پرونده بوده است.

وی تصریح کرد: درج نکردن قیمت، ارائه نکردن فاکتور، گرانفروشی و کم فروشی بیشترین پرونده‌های تخلفاتی را به خود اختصاص داده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور