مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در سه ماه نخست امسال هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال عوارض مالیات به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق فاقد دهیاری و مناطق عشایری خراسان جنوبی پرداخت شد.

علی کریمدادی روز سه‌شنبه افزود: از این مبلغ ۶۳۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و ۳۴۵ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها برای توسعه خدمات در شهرها و روستاها پرداخت شده است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۲۸ میلیارد ریال به حساب مناطق فاقد دهیاری و ۱۱۲ میلیارد ریال به حساب مناطق عشایری واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: این اعتبارات برای انجام پروژه‌های زیربنایی، عمرانی، زیباسازی، خدمات شهری، روستایی و عشایری هزینه شده است.

کریمدادی افزود: سال گذشته هم ۲ هزار و ۵۳۰ ریال به حساب شهرداری‌ها، هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها، ۱۲۸ میلیارد ریال به حساب روستاهای بدون دهیاری و ۴۴۸ میلیارد ریال به حساب مناطق عشایری پرداخت شد.