#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸امن ترین مکان در برابر این ویروس خانه است؛
🔹 منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی