-نماینده مردم نهبندان و سربیشه گفت: هر چه قدر مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود قدرت ملی ما نیز افزایش خواهد یافت که این مهم در مناسبات بین المللی و جهانی نیز تعیین کننده خواهد بود.

مصطفی نخعی  اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که در واقع انتخاب نفر اول حوزه اجرایی کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با اشاره به اینکه از همه هم استانی‌های عزیز دعوت می‌کنم که در انتخابات مشارکت داشته باشند و رأی بدهند، بیان کرد: باید تلاش کنیم که انتخاباتی با درصد مشارکت بالا را در این دوره رقم بزنیم.

نخعی افزود: هر چه قدر مشارکت و حضور مردم در انتخابات بیشتر شود قدرت ملی ما نیز افزایش خواهد یافت که این مهم در مناسبات بین المللی و جهانی نیز تعیین کننده خواهد بود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از این جهت از همگان درخواست می‌کنم که برای افزایش حضور مردم در انتخابات و تبیین اهمیت ماجرا فعالیت داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور