مولوی سید احمد عبداللهی امام جمعه اهل سنت شهرستان درمیان گفت: وجود برخی مشکلات دلیل بر شرکت نکردن در انتخابات نیست بلکه برای حل مشکلات باید با شرکت در انتخابات، افراد کارآمد را به مجلس بفرستیم.

مولوی سید احمد عبداللهی افزود: انتخابات در حقیقت بهایی است که به افراد جامعه داده و از آنها برای اداره سرنوشت کشور نظرخواهی می‌شود.

وی بیان کرد: مردم برای اینکه در سرنوشت خود تاثیرگذار و افرادی را به مجلس بفرستند که برای جامعه مفید باشند باید در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه گفت: مردم با انتخاب درست خود افرادی که لیاقت و شایستگی، دلسوز و صداقت، شجاعت و شهامت و در نهایت کارآمد باشند را باید به مجلس بفرستند.

وی با تاکید بر اینکه به هر اندازه که مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، نشانه انسجام و اقتدار ملی است تصریح کرد: اگر مردم نسبت به انتخابات احساس بی‌تفاوتی کنند، در حقیقت ضعفی برای قدرت نظام و ملت است.

مولوی عبداللهی افزود: اگر مردم مانند گذشته پای کار باشند و مشارکت حداکثری را رقم بزنند، باعث اقتدار نظام و ملت می‌شود و دشمنان را ناامید می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر مشکلات مختلفی در کشور از جمله اقتصادی داریم یا کمبود و مشکلاتی دیگری هست دلیلی بر شرکت نکردن در انتخابات نیست؛ اگر در انتخابات شرکت نکنیم وضع بهتر نمی‌شود بنابراین باید در انتخابات شرکت کنیم تا افرادی را به مجلس بفرستیم که سیاستگذاری بهتری داشته باشند و نتیجه بهتری از مجلس آینده بگیریم.

امام جمعه اهل تسنن شهرستان مرزی درمیان گفت: همچنین در عرصه بین‌الملل حضور گسترده عموم مردم در انتخابات برای دفع توطئه‌های دشمنان اسلام و نظام اسلامی نقش بی‌نظیری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه حضور با شکوه قشرهای مختلف مدرم در انتخابات پیش رو، پشتیبانی مردم از نظام و انقلاب را ثابت می‌کند افزود: تنها هدف استکبار جهانی از حضور کمرنگ مردم در انتخابات این است که در رسانه‌های خود به جهانیان وانمود کنند مردم ایران از انقلاب دلسرد شده اند.

مولوی عبداللهی تصریح کرد: اگر مردم به صورت فعال و گسترده پای صندوق‌های رای حاضر شوند، دال بر این است که نظام جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه مردمی قوی برخوردار است.

استان خراسان جنوبی با ۱۱ شهرستان، چهار حوزه انتخابیه اصلی و چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند امسال در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور