سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اعلام کرد: افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت تخلف است و با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت در استان برخورد می‌شود.

ا توجه به انتشار مطالبی در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها به نقل از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درخصوص قیمت گوشت قرمز توضیحات ذیل به استحضار می‌رسد.

این اطلاعیه افزود: در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان امور مربوط به تنظیم بازار کالاهای اساسی مطرح و راهکارهای لازم در این خصوص توسط اعضای کارگروه ارائه می‌شود.

اطلاعیه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اضافه کرد: طرح موضوع فوق در جلسه با عنایت به خروج دام سبک و سنگین از استان و پیش‌بینی افزایش قیمت با توجه به ادامه روند خروج دام صورت گرفته که با مدیریت استاندار محترم و همچنین ارائه راهکارهای لازم از سوی اعضا در این جلسه تمهیدات لازم اتخاذ و مقرر شد تامین گوشت مورد نیاز استان در اولویت تولیدکنندگان قرار گیرد و از خروج غیرقانونی دام از استان جلوگیری شود و سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص پیگیری و اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین مقرر شد در صورت تامین گوشت مورد نیاز استان با رعایت سطح قیمتی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مجوز خروج دام از استان صادر شود و از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت نیز جلوگیری خواهد شد.

براساس این اطلاعیه نظارت‌های لازم نیز در این خصوص توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی افزایش می‌یابد و با هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و مصوبه کمیسیون تنظیم بازار برخورد خواهد شد.