با فرض اینکه مطالبه نماینده نهبندان و سربیشه برای تبلیغات انتخاباتی بوده است نکاتی به نظر می رسد که باید برای تنویر افکار عمومی روشن شود ایا مسولان ارشد استانی از دست و دو بودن ماشین اطلاع داشتند و دستور رییس جمهور برای تحویل ماشین دست دوم نا ایمن بوده است ؟ چرا فرماندار و دیگر مسولان ماشین دست دوم را به عنوان مصوبه سفر رییس جمهور تبلیغاتی کردند و چرا اصلا ماشین دست دوم داده شده است؟ آیا در این سالها منطقه ویژه اقتصادی در وهله اول در مناطق مرزی و در مقام دوم در شهر بیرجند به مسولیت اجتماعی خود عمل کرده است اگر عمل کرده است گزارش عملکرد ارایه دهد در جهت تنویر افکار عمومی در پایان به نظر نگارنده این عمل حرکت زیبا و مردمی رییس جمهور را در ذهن مردم منطقه مخدوش کرده و می بایست در اسرع وقت این ماجرا با تدبیر حل و فصل گردد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور