#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺رئیسی: اگر از ماسک به ویژه در محیط های سربسته استفاده کنیم، می توانیم انتقال بیماری را کاهش دهیم.