مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در بازدید از موزه آثار شهید رئوفی فرد گفت: نیاز است در راستای ترویج هر چه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت، تعداد موزه های شهدا گسترش یابد.
علی فرخنده در بازدید از موزه آثار شهید رئوفی فرد در بیرجند با تاکید بر اینکه باید بستری فراهم شود تا فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتش و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بتوانند اثری فاخر در خصوص شهید رئوفی فرد تولید کنند؛ افزود: می توان در زمینه هایی اعم از شخصیت مادر شهید، جریان شهادت شهید و موزه شهید اقدامات خوبی انجام داد.

وی با بیان اینکه شهید عطری است که بعد از شهادت، عطرش جامعه را عطر آگین می کند، اظهار کرد: نیاز است در راستای ترویج هر چه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت، تعداد موزه های شهدا گسترش یابد.

فرخنده ضمن خواستار جریان سازی ارتباط دانش آموزان با این موزه ها گفت: تفکر بسیجی شهدا، الگویی ارزشمند و فاخر برای نسل جوان و نوجوان است و دانش آموزان و دانشجویان باید از آن درس بگیرند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور