معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: طی سال گذشته ۲۵۸۷ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی با شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای، با مهارت‌های لازم برای ایجاد اشتغال آشنا و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتند.

سیدرضا حسینی،  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مددجویان تحت حمایت با شرکت در دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار را فرامی‌گیرند.
وی اصولی‌ترین روش فقرزدائی را از طریق آموزش، مهارت‌آموزی، توانمندسازی محرومین و ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: کمیته امداد در راستای آموزش مددجویان از طریق نیازسنجی شغلی، استعدادسنجی مددجویان و مشاوره و هدایت شغلی و برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور ارتقاء مهارت فنی  عمل کرده است.

حسینی گفت: از ابتدای سال جاری ۲۵۸۷ مددجوی تحت حمایت با آموزش های فنی و حرفه‌ای آشنا شدند که از این تعداد ۱۳۳۷ نفر در پایدارسازی و توسعه، ۶۳۰ نفر آموش‌های مهارتی و ۶۲۰ نفر از آموزش‌های لازم در راستای ایجاد اشتغال بهره‌مند شده‌اند.
وی همچنین به بسته‌های تشویقی کمیته امداد برای کارفرمایانی که مددجویان تحت حمایت این نهاد را بکار گیری کنند، اشاره کرد و یادآور شد: بسته‌های تشویقی، فرصتی مناسب برای کارفرمایان است، چراکه کمیته امداد در سال نخست به‌کارگیری مددجویان تحت حمایت، ۱۰۰ درصد حق بیمه و در سال دوم ۵۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند.