مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان‌جنوبی، نگاه ویژه استاندار به رسانه ها را ستودنی خواند.
سالاری با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: آقای استاندار در نخستین شورای اداری استان، مدیران دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که ارتباط شان را با رسانه ها بیشتر کنند.
وی ادامه داد: ارتباط بیشتر مدیران با رسانه ها به دو جهت اهمیت دارد، یکی پاسخگویی هر چه بهتر مدیران به سؤالات خبرنگاران است که از مطالبات همیشگی جامعه رسانه ای استان می باشد.
به گفته وی؛ اهمیت دیگر این ارتباط، استفاده مطلوب تر مدیران از فضای رسانه ای استان برای اطلاع رسانی درخصوص اقدامات و برنامه های حوزه کاری شان است.
مدیرعامل خانه مطبوعات تصریح نمود: موظف کردن مدیران به پذیرش اشتراک ۱۰ نسخه از روزنامه های استان، از دیگر اتفاقات خوب شورای اداری بود.
سالاری متذکر شد: با عنایت به این که اغلب مطبوعات استان، تعداد زیادی از نسخ روزنامه های خود را به صورت رایگان در اختیار برخی ادارات قرار می دهند، قطعاً این اقدام می تواند در پوشش بخشی از هزینه ها مؤثر باشد.
وی ادامه داد: خانه مطبوعات بنا به رسالتی که به عهده دارد، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و بر اساس آخرین اطلاعات رسیده، این مصوبات شورای اداری جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده است.