مجوز شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری « سایه سیر شرق » در بیرجند ، که خود را نماینده رسمی ایرلاین پارس ایر در استان معرفی میکند ، تعلیق شده است. در نامه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری به امضا رییس دفتر نظارت آن سازمان آمده است :
« پروانه شرکت سایه سیرشرق به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی تعلیق میگردد»

(۱) بالاترین مرجع رسمی هوانوری در سطح ملی در دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) رسما اعلام کرده که شرکت سایه سیر شرق مرتکب تخلف گرانفروشی بلیت هواپیما شده است.

(۲) چرا دستگاه های نظارتی دولت در استان ، سازمان بازرسی استان تا به حال در مورد تخلف گرانفروشی این شرکت ، نظارت دقیق انجام نداده اند و مانع این تخلف نشده اند ؟

(۳) مردم استان که مورد ظلم گرانفروشی بلیت واقع شده اند ، چطور باید برای استیفای حق خویش اقدام کنند ؟

(۴) مبالغ کلانی که این شرکت با تخلف و گران فروشی از حق مردم به جیب زده است را چگونه باید به مردم عودت دهد ؟ آیا دادستان محترم مرکز استان برای استیفای حق مردم مظلوم اقدامی را انجام میدهند ؟

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور