#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آیت الله عبادی امروز با حضور در محل پایگاه تزریق واکسن مجتمع غدیر بیرجند، دز دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند.

آیت الله حاج سید علیرضا عبادی ظهر امروز ضمن بازدید از روند تزریق واکسن کرونا در محل مجتمع غدیر بیرجند، دوز دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند.