🔸رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در حکمی آقای اسحاقی نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس را به عنوان رئیس کمیته‌ بیماری‌های نادر و خاص این کمیسیون منصوب کرد.