علی فرخنده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت نمایشگاه پویش غزه تنها نیست از سری برنامه های تجسم هنر خراسان جنوبی افتتاح شد این نمایشگاه نگاه زیبا و بی آلایش کودکان بیرجندی در قالب نقاشی است که در حمایت از غزه خلق شده است . فرخنده بیان داشت این نمایشگاه از میان پانصد اثر تولید شده در این پویش انتخاب شده است. وی گفت کودکان آینده سازان هنر انقلاب اسلامی هستند و این روز ها نگاره ها و اندیشه این قشر آینده ساز را می توان در دفاع از مظلومیت مردم غزه دید .  وی بیان داشت نمایشگاه غزه تنها نیست در باغ جهانی اکبریه نگارخانه سرو با همکاری اداره کل میراث فرهنگی توسط موسسه فرهنگی و هنری افق هزاره برپا شده است .

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور