سیمین شهابی راد متولد ۱۳۷۹ بیرجند ولیسانس نقاشی از دانشگاه هنر ساری که به مدت ۸سال نقاشی را به صورت جدی دنبال می‌کند.

طبیعت و زیبایی بی اندازه آن که در جریان خلق این مجموعه بارها و بارها پناهگاهی بی بدیل برای هنرمند بوده، همانطور که در این نمایشگاه خواهیم دید، الهام‌بخش خلق آثار نقاش بوده‌است. هنرمند پی‌درپی خود را در طبیعت گم می‌کند و دوباره باز می‌یابد. به مرور، فضای حاکم بر طبیعت و انرژی‌های نهفته در آن، بعنوان منبعی الهام‌بخش کنار دیگر عناصر جادویی‌ در این آثار تجلی پیدا می کند. شهابی راد دراینوخصوص میگوید

نقاش در آغاز هر اثر کار را با بهره جستن از یک نشانه در طبیعت شروع می‌کند و با پیوند واقعیت و رویاهای سرکشی که مدام در سرش می‌چرخند ، سوژه را می‌یابد و چنگ قلاب را به عمق رویاهای خود می‌اندازد. اینک آنچه به دام او می افتد هنوز حضور مشخصی ندارد و هنرمند خود را وسیله‌ای میان خیال و واقعیت قرار می دهد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور