#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: نمایشگاه دستاورد های بانوان استان، فرصتی مغتنم برای نمایش هویت واقعی بانوان است.
؛ اسدزاده با تأکید بر این مطلب در مراسم افتتاح نمایشگاه ایده، خانه، فن بازار خاطرنشان کرد: این نمایشگاه برای نشان دادن هویت زنانه بانوان ما بود و بانوان به عنوان هویت زنانه خود مقتدرانه کنار هم قرار گرفتند و این نمایشگاه خوب را برپا کردند.
🔹وی با اشاره به اینکه نمایشگاه، فرصت نمایش حضور زنان غیور خراسان جنوبی و زنان الگو در بیانیه گام دوم انقلاب است، گفت: بانوان خراسان جنوبی ثابت کردند که استعدادهای بسیار خوبی دارند که باید با حمایت های مسئولان شکوفا شود.
🔹مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری با بیان اینکه می‌توانیم ادعا کنیم که در استان مشاغل خانگی را به سمت مشاغل خانوادگی سوق داده ایم، گفت: امروز شاهد حضور بانوان هنرمند، دانش بنیان، بانوان کشاورزی و محصولات باغی و غیره در این نمایشگاه هستیم.
🔹اسدزاده با بیان اینکه نمایشگاه برای نشان داده هویت زنانه بانوان ما بود، گفت: بانوان به عنوان هوی