معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی و گردشگری استان است.

جواد اشرفی  در جلسه هماهنگی برای حضور استان در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، که با حضور فرمانداران استان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع گردشگری جزو موضوعات مهم اقتصادی در دنیای کنونی محسوب می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران گفت: این نمایشگاه در واقع تبلیغ زنده ای برای جذب گردشگر داخلی و خارجی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از ۲۳ بهمن ماه تا ۲۶ بهمن ماه در پایتخت کشور برپا می شود، افزود: باید استان حضور قوی و پررنگی برای معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان داشته و این مورد انتظار و تأکید مقام عالی استان است.

اشرفی این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی و گردشگری استان عنوان کرد و گفت: همچنین این نمایشگاه فرصت مناسبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاران بخش گردشگری بوده که به همین سبب باید تمام مسئولان مربوطه حتی در شهرستان ها پای کار باشند.

وی افزود: هر چند هزینه های نمایشگاه توسط بخش دولتی تأمین می گردد اما شهرستان ها باید در این خصوص حس مشارکت داشته باشند.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور