#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

♨️ نقطه پر خطر در خراسان جنوبی نداریم، شهرستان زیرکوه و نهبندان در وضعیت کم خطر
🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد و قرمز) شهرستانهای کشور (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی ۳ خرداد)
✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خطر زیاد): در خراسان جنوبی نقطه پر خطر نداریم.
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) : بیرجند/قاین/ فردوس/طبس /بشرویه/سربیشه/سرایان/درمیان/خوسف
🔸نقاط سفید( خطر کم): نهبندان / زیرکوه
🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.