مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: فعال سازی شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها با محوریت نقشه مهندسی فرهنگی از مهمترین برنامه های تحولی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی است.

علی فرخنده عصر دیروز در شورای فرهنگ عمومی شهرستان قاین با بیان این که در حوزه فرهنگی در حال تدوین سند تحول فرهنگ و ارشاد استان هستیم، گفت: یکی از حوزه های تحولی، توجه ویژه به جایگاه شورای فرهنگ عمومی است.

وی با اشاره به این که از از شروع انتصاب ۲ جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال جاری را تشکیل دادیم، خاطرنشان کرد: اولویت های فرهنگی در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در ده اصل تعریف شده، که در گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته است.

به گفته وی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، خصوصا در رابطه با اولین اولویت نقشه مهندسی فرهنگی کشور یعنی هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی، نیازمند این هستیم که در خصوص تقویت این اولویت مهم برای نسل های جدید انقلاب برنامه ریزی جدی داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تاکید کرد:شورای فرهنگ عمومی بر اساس وظایف اصلی می بایست در گام اول نسبت به شناخت وضعیت فرهنگی شهرستان اشراف کاملی داشته باشد و به صورت مسئله محور نسبت به تصمیم گیری اقدام نماید.

علی فرخنده برضرورت فعال ترشدن شورای فرهنگ عمومی در سطح شهرستان‌ها تاکید کرد وافزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها می بایست پیامد محور و دارای تاثیر بسزایی در سطح جامعه باشد.

وی تصریح کرد:استفاده از ظرفیت های مردمی بویژه جوانان در تشکیل تیم های تخصصی و اتدیشه ورز شورای فرهنگ عمومی به منظور اجرایی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی امری ضروری است.

دبیر شواری فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی با اشاره به ساختار شورای فرهنگ عمومی دارای سه سطح استانی، شهرستانی و بخشی گفت: این ساختار می بایست با تمرکز بر مسجد امام محور تقویت شود تا شاهخد پیامد محوری مصوبات این شورا در سطح جامعه باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پایان بیات داشت:تدوین تقویم فرهنگی استان ، به روز رسانی لیست مشاهیر و مفاخر استان و انتخاب روز فرهنگ شهرستان ها یکی از دستور کار های جلسات شورای فرهنگ عمومی در راستای اولین اولویت نقشه مهندسی فرهنگی می باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور