#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۴۱ درصد نانوایی‌های استان به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند.

جواد اشرفی،  به رسانه‌های گروهی اعلام کرد: نصب دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند در نانوایی‌های در چارچوب طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در پی نظارت بهتر بر عملکرد واحدهای خبازی انجام می‌شود.

وی از تجهیز ۷۰ درصد نانوایی‌های مرکز استان به دستگاه کارت‌خوان هوشمند خبر داد و افزود: تجهیز سایر نانوایی‌های سایر شهرستان‌های استان به این کارت‌ها از امروز آغاز می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۷۵۰ واحد خبازی در سطح استان وجود دارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود طی یک هفته آینده کار نصب دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند در سراسر نانوایی‌های استان انجام گیرد.

اشرفی ادامه داد: طی زیرساخت‌هایی که بانک سپه ایجاد کرده حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده کار نصب این کارت‌خوان‌ها در واحدهای خبازی استان به اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به نحوه توزیع آرد در بین روستائیان و عشایر افزود: مانند گذشته روستائیان و عشایر سهمیه آرد خانوار خود را به روال سابق دریافت می‌کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه برای استفاده از کارت‌خوان‌ها مشکل خاصی وجود ندارد و منتظر ایجاد تعادلی در سطح نصب این دستگاه‌ها در نانوایی‌های استان هستیم تا این برنامه عملی شود، یادآور شد: احتمالاً در اواسط هفته آینده مردم می‌توانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند.

اشرفی به مهم‌ترین مزیت‌های این دستگاه‌ها اشاره داشت و خاطرنشان کرد: نظارت هوشمند بر فعالیت نانوایی‌ها، جلوگیری از قاچاق آرد و رفع دغدغه مردم در این زمینه و کیفیت بخشی به فعالیت نانوایی‌ها از جمله این موارد است.