پرده صحنه نمایش سالن اجتماعات نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش نیمبلوک بعد از سفر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به شهر خضری  پس از ۲۰ سال نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.
گفتنی است؛ این مساعدت فرهنگی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و در قالب یک کار جهادی با همکاری هنرمندان وحید سرباز، محمد رضا اکرمی، مجید قنبری و سرکار خانم نیکو صفت از اعضای گروه نمایش خضری دشت بیاض به مدت ده روز انجام شده است

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور