در اولین جلسه توجیهی رابطین روابط عمومی ادارات گاز استان از نشریه داخلی شرکت گاز استان خراسان جنوبی با عنوان «گازنامه خاوران» رو نمایی شد.

، رحمان محمودی مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی در این جلسه گفت: در دنیای نوین امروز روابط عمومی قلب تپنده سازمان شناخته می‌شود و پیشرفت و توسعه سازمان‌ها ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های روابط عمومی دارد.

محمودی با اشاره به مشارکت و استقبال خوب همکاران در انتخاب نام نشریه افزود: حدود ۱۰۸ مورد نام پیشنهادی برای نشریه ارسال شد که در نهایت با ادغام اسامی «گازنامه خاوران» به عنوان کارنامه خدمت کارکنان شرکت گاز استان خراسان جنوبی انتخاب شد.

وی تشریح کرد: انتشار گازنامه خاوران یکی از اقدامات جدید روابط عمومی است که در تشریح خلاقانه اقدامات همکاران و اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های انجام شده بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی تشریح کرد: در روابط عمومی نوین، فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش کرد تا با فراگیری دانش و اطلاعات حضور مؤثرتری در فضای مجازی داشته باشیم.

وی افزود: چابکی و خلاق بودن از ویژگی‌های روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی و‌ امیدواریم با تقویت رابطین روابط عمومی ادارات استان، شاهد پیشرفت بیشتری در اطلاع‌رسانی و امور مرتبط باشیم.

گفتی است در ادامه کارگاه مقدماتی خبرنویسی و اصول کادر‌بندی عکاسی توسط کارشناسان روابط عمومی برای رابطین شهرستان‌ها برگزار شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور