مدیر سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: نرخ باروری در استان ۲.۳درصد بوده اما در حال حاضر در برخی از شهرستان وضعیت مناسب نیست.

نرجس مصطفوی  اظهارکرد: بحث جمعیت از مباحث مهم در سیاست گذاری های همه کشورهای دنیا است.

وی ادامه داد: بنابراین جمعیت از عوامل مهم قدرت جوامع محسوب می شود نمونه این بوده که بزرگترین کشورها از نظر جمعیتی قدرتمندترین کشورها هستند.

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه جمعیت در سال های اخیر در کل دنیا کاهشی بوده است، بیان داشت: این کاهش به سبب چالش هایی بوده که وجوداشته و احساس ناامنی هایی که برای خانواده ها ایجاد شده است.

مصطفوی با بیان اینکه بررسی نمودار جمعیتی کشور نشان می‌دهد کاهش جمعیت در کشور ما شدت بیشتری از دنیا داشته است، افزود: این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ باروری کلی از ملاک هایی بودخ که در مورد جمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، یادآور شد: این شاخص تعداد متوسط فرزندانی را یک خانم در طول دوره باروری خود می تواند داشته باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد که براساس آن اگر این نرخ ۲.۱ باشد جمعیت ثابت می ماند و اگر از این مقدار بالاتر رود جمعیت رشد و اگر پایین تر برود جمعیت کاهشی است.

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: نرخ باروری در ایران در سال های دهه ۶۰ به میزان ۶.۸ بوده الان این رقم در کشور ۱.۶ است.

مصطفوی با اشاره بنا به نظر جمعیت شناسان اگر نرخ باروری به زیر یک و نیم برسد به تله جمعیتی می رسیم که تعداد زنان بارور آنقدر کم می شوند که دیگر امیدی برای افزایش جمعیت وجود نداشته و این زنگ خطری است.

وی ادامه داد: نرخ باروری در استان ۲.۳ بوده که هر چند نسبت به نرخ باروری در کشور در سطح بالاتری قرار داریم اما در حال حاضر در برخی از شهرستان ها وضعیت مناسب نیست.

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به نرخ امید به زندگی اشاره داشت و گفت: در گذشته امید به زندگی در کشور ۵۷ سال بود ولی الان به ۷۵ سال رسیده این آمار بسیار خوب بوده به شرط اینکه با افزایش سالمندان دچار تغییر سنی جامعه نشویم.

مصطفوی ادامه داد: ایران ششمین کشور دنیا از نظر سالمند شدن بوده و گفته می شود در سال ۱۴۰۳ پیرترین کشور خاورمیانه خواهیم بود.

وی بیان داشت: پیری جامعه عوارض بسیای را برای کشور در پی دارد.

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رابطه با سن مطلوب بارداری گفت: در مورد سن مناسب برای بارداری در گذشته باورهای غلطی وجود داشته که متاسفانه در حال حاضر هگ در بین افراد جامعه وجود دارد، در حوزه علوم تجربی به ویژه علوم پزشکی سرعت تغییر و تحول مطالب زیاد بوده و باید هر چهار سال یکبار کتب علمی پزشکی تعییر کند.

مصطفوی افزود: در گذشته به دلیل عدم دسترسی به مسایل بهداشتی و درمانی و همچنین محدودیت های غربالگری این باور وجود داشت که بارداری باید تا سن ۳۶ سال انجام گیرد ولی الان براساس کتب علمی روز دنیا هیچ محدودیت سنی برای بارداری وجود ندارد.

وی یادآور شد: هر چند که بارداری در سن جوانی راحتر و بهتر طی می شود و در سن بالاتر نیاز به مراقبت بیشتر دارد.

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: الان در کشور منعی برای بارداری براساس سن مطرح نیست.

مصطفوی با اشاره به اینکه توجه به کیفیت جمعیت توجه مسیله بسیار مهم است، اضافه کرد: سرلوحه کارمان ۱۴ بند سیاست های جمعیتی که از سوی مقام معظم رهبری  اعلام شده بوده که در ۱۲ بند به کیفیت جمعیت و فقط در دو بند به کمیت جمعیت توجه شده است.

وی متذکر شد: اینکه چقدر قانون جوانی جمعیت تصویب شده می تواند تاثیر گذار باشد، اصل بر فرهنگ سازی بوده که فرهنگ جامعه به آن سمت و سو سوق پیدا کند که فرزاندان کم نشان با کلاس بودن نبوده و افراد جامعه درک کنند که فرزندان چه تاثیری می توانند در خانواده و جامعه داشته باشند.

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه به طور حتم مشوق ها نخواهند توانست صددرصد مردم را به فرزندآوری سوق دهند، افزود: مسایل اقتصادی و جمعیت با یکدیگر ارتباط دارند ولی در رتبه اول نیست یعنی مسایل اقتصادی عامل اول کاهش جنعیت نبوده چون مناطق برخوردار تر کمترین نرخ باروری را دارند.

مصطفوی خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه مسیله جمعیت را صددرصد به مسایل اقتصادی گره بزنیم درست نبوده هر چند تاثیرگذار است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور