رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از صدور موافقت اولیه با راه‌اندازی نخستین رشته تخصصی دندانپزشکی در این دانشگاه خبر داد و گفت: از مهر امسال در رشته درمان تخصصی ریشه، دانشجو جذب می‌شود.

نرجس اکبری افزود: دانشکده دندانپزشکی از سال ۱۳۹۰ در بیرجند راه‌اندازی شد و اکنون ۳۶۰ دانشجو در حال تحصیل دارد.

وی گفت: از این تعداد ۲۵ دانشجو انتقال از خارج بوده، ۱۵ دانشجوی اتباع خارجی و مابقی دانشجویان سراسری هستند که از این تعداد هم ۳۰ درصد تعهدی خراسان جنوبی محسوب می‌شوند.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه هفت دوره فارغ‌التحصیلی در این دانشکده برگزار شده است عنوان کرد: ۱۵۰ دانشجو تاکنون از دانشکده داندانپزشکی بیرجند فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی گفت: در زمینه تجهیزات دانشکده دندانپزشکی مشکل خاصی نداریم اما بخشی از ساختمان استیجاری است که امیدواریم با تکمیل پروژه در حال ساخت تا خرداد امسال این مشکل هم رفع شود.

اکبری، گرانی مواد مصرفی و فرسودگی تجهیزات را از دیگر مشکلات دانشکده برشمرد و عنوان کرد: اکنون پذیرش دانشجو در دانشکده دندانپزشکی بیرجند با ظرفیت کامل انجام می‌شود لذا به میزان کافی دندانپزشک داریم اما نیاز است به خوبی توزیع انجام شود.

وی با بیان اینکه دانشکده اکنون ۱۲۰ یونیت دندانپزشکی دارد گفت: انجام درمان در بخش دانشجویی بر اساس کوریکولوم درسی بوده که زیر نظر اساتید از سوی دانشجویان است و هزینه‌های آن طبق مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه بوده لذا فقط هزینه جزئی بابت مواد مصرفی اخذ می‌شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور