رئیس مرکز بررسی‌های راهبردی مبنا گفت: جامعه امروز به نقش درمانی، ورزش درمانی و هنردرمانی با همت فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و ورزشی نیاز دارد تا شرایط درک و راه‌حل‌ها در مقابل دشمن پیدا شود.

محمدتقی دشتی،  در دوره آموزشی تبیین بحران‌های اجتماعی و امنیتی ویژه فعالان فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و رسانه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در شرایط خاص امروز رسانه، هنر، ورزش و نهادهای مدنی بسیار در مسائل دخیل هستند.

وی با بیان اینکه چند نگاه در مورد بحران اخیر وجود دارد، افزود: منشا این بحران را باید در ضعف‌های داخلی و ناکارآمدی و یا ناشی از رفتار دشمن بوده و یا ترکیب این دو علت دانست.

رئیس مرکز بررسی‌های راهبردی مبنا با بیان اینکه ایدئولوژی غرب هیچ تفکری را در مقابل خود نمی‌پذیرد، تصریح کرد: تمام همت غرب این است که نظریه مردم سالاری دینی از درون با شکست مواجه شود.

دشتی با بیان اینکه دشمن همواره دشمنی خود را انجام می‌دهد، اظهار کرد: کشورهای تحت نفود فرهنگی ایران کم نیستند، اما دشمن در تسخیر افکار عمومی به خوبی عمل کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه میدان افکار عمومی و رسانه را باخته‌ایم که نیازمند تدبیر هستیم، افزود: باید زخم‌های کشور را شناخت و در پی التیام برآمد تا دشمن نتواند موج سواری کند.

رئیس مرکز بررسی‌های راهبردی مبنا با تاکید بر توجه به پژوهش‌های مسئله محور راهبردگرا، ادامه داد: نخبگان عامل اصلی توسعه کشور هستند؛ از طرفی در قرآن کریم اشاره شده که خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.

دشتی بیان کرد: امام علی(ع) فرمودند: چهار عامل سبب شکست دولت‌ها می‌شود که عبارتند از ضایع کردن اصول، سرگرم شدن به فروع، به کار گماردن افراد پست و کنار گذاردن انسان‌های فاضل.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند: ایستادیم و پیش رفتیم غلط می‌کند کسی فکر کندن درخت تناور جمهوری اسلامی را هم بکند، تصریح کرد: شورش‌های اخیر سبقه سبک زندگی داشت چراکه نسل جدید بسیار با نسل‌های دیگر فاصله گرفتند.

وی ادامه داد: نداشتن رهبر، رسانه محور بودن، افت سن و تغییر روش‌ها از ویژگی‌ها متمایز این جنبش بود که باید چرایی این بحران و نارضایتی‌ها را درک کرده و در پی راه حل بود.

نقش درمانی و هنردرمانی؛ مهم‌ترین وظیفه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای

اطلاعات تبیینی؛ نیاز رسانه امروز 

محسن قطبی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت و اسلامیت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه امروزه زمان ویژگی مهمی است، افزود: رسانه به عنوان ابزاری که اطلاعات و خوراک را به جامعه ارائه می‌دهد، بسیار در جامعه امروز مهم است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز مخاطبان اجتماعی نیازمند این هستند که اطلاعات تبیینی را دریافت کنند، یادآور شد: لازم است مردم سواد رسانه‌ای بالاتری داشته و با کمک فعالان رسانه دید واقع بینانه داشته باشند.ر

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور