نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نجات بشر در مکتب الهی است و حقوق بشر در دین خدا است، گفت: اینکه رئیس جمهور کشور با دعوت رسمی ریاست جمهوران کشورهای حیاط خلوت آمریکا می رود و آنچنان افتخار آفرینی می کند به این دلیل است که این انقلاب اسلامی صادر شده است.

آیت الله سید علیرضا عبادی امروز یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، گفت: باید آن عامل موثری که بتواند بیداری و هوشیاری ایجاد کند در فرضیه های مختلف کشف شود.

آیت الله عبادی اظهار کرد: در کتاب حقوق اما زین العابدین(علیه السلام) در ذهنم هست که این مسئله را معلل می دانند به یک منشاء و منبعی که آن منبع اصل حق است، اگر کسی و جریان، مذهبی و یا در ذات خود اگر اشخاصی کسی به حق قائل نیست، این مطلب حقوق از نظر منطقی در جامعه و اشخاصی قابل طرح است که از نظر تفکر و عقیده خودش به حقی قائل باشد.

وی افزود: آنهایی که حتی در کفر هم نفاق دارند، و نتیجه آن به خاطر اینکه اصلا به حقی قائل نیستند به صورت تزویر و کلک این واژه ها را به کار می گیرند، استعمارگران از ۴۰۰ سال برای غارت از اروپا بیرون زدند و برای این هدف کثیف همه موارد توجیه شده است لذا این تفکر از همه ابزار از جمله حقوق بشر نیز سوئ استفاده می کند.

نماینده مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی گفت: دل بیشتر برای کسانی می سوزد که به خواب عمیق فرو رفته اند و طلسم های دشمن را می پذیرند و اندیشه های آنها را به صورت نیابتی به مردم داخل تحمیل میکنند یا به صورت نیابتی وارد بر جنگی می شوند و افرادی را شهید می کنند، مشکل ما اینجا است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:  فیلسوف های غربی به این نظریه رسیده اند که اصلا نمی دانند انسان برای چه به وجود آمده است، با همچین جریانی رو به رو هستیم، سوابق این کشورها را که مقایشه می کنید این مسئله را می بینید، ایالات متحده آمریکا که اروپایی هستند، بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون نفر از سرخ پوست های بومی آمریکا را قتل عام کردند.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه اروپائیانی که هیچ محدودیتی در ظلم ندارند، گفت: در تدین نیز خرافاتی را بهم بستند و تحت عنوان انجیل که همچون موم در دست خود دارند و هرجور تمایل دارند استفاده می کنند، مشکل کسانی است که دنبال رو این افراد هستند، غربی که نه دین دارند و نه تمدن.

وی افزود: ابزار کشورهای غربی هموراه، سلاح، شکنجه، تطمیع و تهدید است و ما حداقل کاری که باید بکنیم است که به هم وطن و هم زبان خود بگوییم مسئله این است نه آن چیزی که شما می شنوید، این از جهت سیاسی و فرهنگی است، نه مراد غرب جغرافیایی است و نه غرب جمعیتی است، اما آنچه که فرهنگی و سیاسی سلطه ی حکومتی دارد از وحشی ترین نوع حکومت تاریخ است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: مغول ها هر جا رفتند کشتند و سوختند و خراب کردند لذا می گوییم وحشی بودند اما در مقابل کار های اروپایی ها هیچی نیست، جنگ های بین المللی با تلفات صد میلیونی کار این متمدن های اروپا است، در ایران با سیاست و چراغ خاموش نیمی از جمعیت کشور را به نابودی کشاند.

وی ادامه داد: مسئله تنها به این ختم نمی شود، با نینگ و دروغ وارد کشورهای مختلف می شوند و وحشی گری را تمام می کنند اما معجزه قرن این انقلاب اسلامی بود که جهان تک قطبی را تمام کرد، نظم جدید جهان دیگر ابر قدرت نمی پذیرد و این برکت  انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی (ره) است.

آیت الله عبادی تاکید کرد: باید وراثت کریمه امام خمینی(ره) را در جهت تداوم راه همه تجربه های صحیح را پیش آوریم و در قدم اول باید خفته های داخلی کشور را که نمی دانند به دنبال کی هستند را بیدار کرد، در حالی که بیداری انقلاب اسلامی به سراسر جهان رسیده است.

نماینده مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی گفت: اینکه رئیس جمهور کشور با دعوت رسمی ریاست جمهوران کشورهای حیاط خلوت آمریکا می رود و آنچنان افتخار آفرینی می کند به این دلیل است که این انقلاب اسلامی صادر شده است.

آیت الله عبادی در ادامه یادآور شد: در مقابل غربی که در همه نقاطش شکست خورده است، در خانواده در جامعه و حتی فرد مشکلات متعددی دارند اما بیداری شروع شده است در حالی که با سخت ترین موانع روبرو بوده است اما یکی به یکی موانع را کنار زده است اما چون متکی به ایمان بود خود را حفظ کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نجات بشر در مکتب الهی است و حقوق بشر در دین خدا است، باید با هر کسی با زبان خودش صحبت کرد و بدانید که حق پیروز است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور