#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعلام این خبر گفت: این تست ها جهت تایید و توالی یابی به انستیتو پاستور ارسال شده است.
🔸لازم به ذکر است در صورت تایید نهایی، مراتب به اطلاع هم استانی های عزیز خواهد رسید.