بهاری مدیرکل دفتراجتماعی استانداری  از مرکز متکدیان واقع درتوانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند بازدید کرد.
دراین بازدید که باحضور مدیرکل بهزیستی استان، مدیربهزیستی بیرجند، مدیرحراست بهزیستی ومسئولین مرکزمتکدیان انجام شد چالشها ومشکلات این مرکز مطرح شد.
بهاری در این بازید اعلام کرد نباید کشمکش و اختلافات جزئی مانع خدمات رسانی به جامعه و مردم گردد و از مسئولین مرتبط خواست بدور از تعصبات سازمانی با نگاه مسئولانه به مباحث اجتماعی در فضایی آرام نسبت به رفع مشکلات اقدام نمایند.
ایشان تاکید کرد موضوع از طریق فرمانداری پیگیری و اعلام آمادگی کرد تا در صورت نیاز تصمیم گیری و چاره اندیشی از طربق دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری انجام شود