این روزها تصادفات عجیب و غریب در بیرجند بخصوص در بولوار های پیامبر اعظم و شهید ناصری رخ می دهد که عملا نشان از فرهنگ بد رانندگی در بیرجند دارد این موضوع کم کاری مسولان را توجیح نمی کند بلکه عملا می توان این کم کاری را ترک فعل حساب کرد . گویا مسولین معزز پشت میز نشین عاجز هستند از برنامه ریزی ترافیکی برای این بلوارهای و حتی این در برنامه ریزی فرهنگ ترافیک در شهر بیرجند نمایان است . گویا عدم نظارت ها در خراسان جنوبی مسولین ترافیکی را صرفا به دادن آمار و ارقام و انداختن ماجراهای تصادفات به گردن عامل انسانی در سایه امن قرار داد است جا دارد مدعی العموم پروند ویژه ای برای کم کاری های احتمالی با نگاه به تمام جوانب تشکیل دهد و این امر را شفاف به اطلاع مردم برساند این جان و مال مردم است که می رود و این هیچ گونه اغماضی را بر نمی تابد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور