۱۸۶ نوزاد خراسان جنوبی در سال جاری به نام امیرالمومنین حضرت علی (ع) نامگذاری شدند.

مدیر کل ثبت احوال استان گفت: از آغاز امسال ۷۹ نفر از والدین با تأسی به نامگذاری ۱۸۶ نوزاد به نام امیرالمومنین (ع)امیرالمومنین (ع) نام فرزندان پسر خود را علی و ۸۹ نفر نام امیرعلی را انتخاب کرده اند.

مهرآور افزود: تاکنون ۴۶ هزار و ۲۱۳ نفر به نام مبارک حضرت علی (ع) در خراسان جنوبی نامگذاری شده اند.

وی گفت: در سال جاری به ترتیب نام‌های امیرعلی ، امیرحسین ، محمد، علی و ابوالفضل دارای بیشترین فراوانی نام پسر در بین نام نوزادان بوده است.

به گفته وی در این مدت به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۵ نوزاد پسر در استان متولد شده اند.

در سه ماه ابتدای سال جاری هزار و ۸۸۳ نوزاد پسر در خراسان جنوبی متولد شدند.