مدیر کل دفتر روستای و امور شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: ۱۶ روستای هدف گردشگری خراسان جنوبی میزبان مسافران نوروزی هستند.

حسین هاشمی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان بیان داشت: ۹۱۶ روستای خراسان جنوبی دارای دهیاری استان آماده استقبال از مسافران نورزی است که ۱۶ روستای آن از روستاهای هدف گردشگری است.

وی افزود: تاکنون در ۱۳ نقطه از ۲۳ روستا سیاه چادر نصب شده است که تعداد آن به ۳۴ نقطه افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: از زمان شروع طرح نوروزی هزار و ۱۰۰ نفر در این نقاط توقف داشته‌اند که خدمات دهی به آنها انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی هم در این جلسه تصریح کرد: تمامی المان‌های ورودی شهرهای استان که به انگلیسی بود جمع آوری و المان‌های فارسی جایگزین آنها شده است.

میزبانی ۱۶ روستای هدف گردشگری خراسان جنوبی از مسافران نوروزیعلیرضا صفری از استقرار ۵۶ کمپ گردشگری در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در بعضی از شهرهای استان اقدامات عمرانی شهرداری‌ها، اعتراض‌ها و حواشی را به دنبال داشته است که اقدام لازم برای حل آن انجام شده است.

وی گفت: تمامی المان‌های ورودی که به انگلیسی بوده برچیده و المان‌های فارسی جایگزین شده است.

وی از استقرار ۵۶ کمپ گردشگری در استان خبر داد و افزود: در برخی شهرهای استان اقدامات عمرانی شهرداری‌ها، اعتراض‌ها و حواشی‌هایی داشته است که رفع شد.

وی ادامه داد: دو نوبت بازدیدهای از شهرهای خراسان جنوبی به صورت تیمی انجام شده و با توجه به وضعیت جوی، زیباسازی شهرها به بعد از شرایط اعلام هشدار توسط هواشناسی موکول شده است.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور