معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خراسان جنوبی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: برای برخی اماکن گردشگری استان مسئول‌سازی نشده لذا ممکن است در برخی مناطق شاهد ناهنجاری‌هایی باشیم که در شان استان نیست.

سید محمدرضا طالبی افزود: اینگونه مناطق و ظرفیت‌های گردشگری باید شناسایی و برای آن مسئول‌سازی شود زیرا گاهی شاهد حضور برخی تورهای گردشگری در استان هستیم که اذعان دارند مجوزهای گردشگری خود را از مرکز کشور اخذ کرده‌اند.

امام جمعه بیرجند: پیوست فرهنگی گردشگری همه جانبه باشد

وی تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان باید تدابیری بیاندیشد تا تورهای گردشگری که وارد استان می‌شوند از همین نهاد مجوز داشته باشند.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: همچنین برخی گروه‌ها بدون هماهنگی با شرکت‌های گردشگری و به صورت شخصی وارد برخی مناطق می‌شوند لذا در کنار اقدامات فرهنگی باید اقدامات سلبی نیز دیده شود.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور