سرپرست اداره‌ کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین بارندگی‌های مراکز شهرستان‌های استان از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۲ تاکنون) به ۶۷.۳ میلیمتر رسید که نسبت به دوره بلندمدت ۲۹ درصد کاهش دارد.

جواد نخعی  افزود: این میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نیز ۲۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: کاهش بارندگی در همه مراکز شهرستان‌های خراسان جنوبی نسبت به دوره بلندمدت ثبت شده و تنها در خوسف و نهبندان میانگین بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته افزایشی بوده‌ است.

سرپرست اداره‌ کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در بیرجند هم از ابتدای سال آبی جاری ۷۲ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۶ درصد کاهش دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش بارندگی‌ در خراسان جنوبی همچنان شرایط خشکسالی حاکم است.

نخعی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ترتیب بیشترین بارش باران با ۱۴۴ میلیمتر در ایستگاه فتح آباد خضری، ۱۴۲ میلیمتر ایستگاه کریمو و ۱۲۹ میلیمتر در ایستگاه نگینان به ثبت رسید.

وی درباره پیش‌بینی فصلی بارندگی‌ها گفت: طی ۲ ماه آینده افزایش دما در استان قابل پیش‌بینی است و بارندگی‌ها نزدیک به نرمال خواهد بود.

سرپرست اداره‌ کل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: میزان صحت پیش‌بینی‌های فصلی بارندگی در مجموع بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است و احتمال خطا وجود دارد.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور