این روزها، نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی در حال برگزاری است. نمایشگاهی با تجربه موفق که کمتر در سالیان قبل به این شکل و شمایل برگزار شده است. این بار مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با برنامه ریزی صحیح در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای توانستند کاری که ممکن بود به شکست بینجامد را به تجربه ای موفق و قابل قبول تبدیل کنند. این روزها، شاهد سیل عظیمی از دوستداران کتاب در محل دایمی نمایشگاه های خراسان جنوبی هستیم که هر روز تا پاسی از شب، با حضور خود و خرید از غرفه های کتاب، آن را به جوش و خروش می آورند. به جرات می توان گفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، چیزی شبیه معجزه را در نمایشگاه بین المللی بیرجند رقم زده و توانسته است با یک حرکت فرهنگی خوب مردم را ترغیب کند در نمایشگاه حضور یابند؛ انهم در نمایشگاهی در خارج شهر و دورتر از محدوده خدماتی. آن هم‌ در روزهایی که انجام کارهای فرهنگی با مشکلات زیادی همراه است. اما تجربه موفق ارشاد در برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب نشان داد که با برنامه ریزی صحیح و قرار دادن همه قطعات پازل در کنار هم، می توان یک تجربه و کار فرهنگی را به درستی رقم زد. انهم تجربه ای که پایه و اساس ان مردم باشند و باز همین مردم با خرید کتاب در چرخه اقتصادی ان مشارکت می کنند. با خرید هر کتاب چرخه دوم فرهنگسازی و فرهنگ پروری در اذهان خوانندگان کتاب که خریداران عام و تخصصی هستند شکل میگیرد. مسئولین فرهنگی استان باید با تکیه بر سرمایه های اجتماعی، دست به تحرکات فرهنگی پویا و ماندگار مانند برگزاری نمایشگاه کتاب بزنند. برگزاری این نمایشگاه به خصوص با شرایط محیطی موجود نمایشگاه بین المللی و شرایط اقتصادی فعلی نشان می دهد که با عملگرایی در امور فرهنگی میتوان جاذب مردم در شرایط مختلف بود. به امید روزی که از این قبیل فعالیت های فرهنگی و هنری منسجم، کاربردی و تاثیرگذار، به صورت مداوم در استان انجام شود.